Tìm kiếm
THÔNG BÁO KHÁC : 45/VAMC-BAN2

THÔNG BÁO KHÁC : 45/VAMC-BAN2

11/01/2024
Số hiệu: 45/VAMC-BAN2
THÔNG BÁO KHÁC
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN : 49/TB-VAMC

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN : 49/TB-VAMC

16/01/2024
Số hiệu: 49/TB-VAMC
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

09/09/2023
Số hiệu: 00
Tuyển dụng bổ sung 02 nhân sự tại Chi nhánh Sàn giao dịch nợ
THÔNG BÁO LỰA CHỌN DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ : 232/TB-SGDN

THÔNG BÁO LỰA CHỌN DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ : 232/TB-SGDN

17/10/2023
Số hiệu: 232/TB-SGDN
Cung cấp dịch vụ thẩm định giá
Thông báo Lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá: 238/TB-SGDN

Thông báo Lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá: 238/TB-SGDN

26/10/2023
Số hiệu: 238/TB-SGDN
Cung cấp dịch vụ thẩm định giá
Thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá số 270/TB-SGDN

Thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá số 270/TB-SGDN

28/11/2023
Số hiệu: 270/TB-SGDN
Cung cấp dịch vụ thẩm định giá
Thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá

Thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá

08/03/2023
Số hiệu: 52/TB-SGDN
Cung cấp dịch vụ thẩm định giá
Thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá

Thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá

12/04/2023
Số hiệu: 80/TB-SGDN
Cung cấp dịch vụ thẩm định giá
Thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá

Thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá

25/05/2023
Số hiệu: 103/TB-SGDN
Cung cấp dịch vụ thẩm định giá
Thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá

Thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá

30/05/2023
Số hiệu: 109/TB-SGDN
Cung cấp dịch vụ thẩm định giá
Thông báo Lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá

Thông báo Lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá

10/11/2022
Số hiệu: 194/SGDN-P1
Thông báo Lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá
Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

19/10/2021
Số hiệu: 694/TB-VAMC
Thông báo đấu giá khoản nợ Cty TNHH TMDV Địa ốc Lê Khánh Gia
Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

29/10/2021
Số hiệu: 714/TB-VAMC
Thông báo đấu giá khoản nợ Cty TNHH sản xuất thương mại Phương Quân
Thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá

Thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá

01/11/2021
Số hiệu: 723/VAMC-BAN3
Thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá
Thông báo lựa chọn đơn vị thẩm định giá

Thông báo lựa chọn đơn vị thẩm định giá

01/11/2021
Số hiệu: 724/VAMC-BAN3
Thẩm định giá TSBĐ Công ty Nam Biển Đông
Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

09/11/2021
Số hiệu: 740/TB-VAMC
Thông báo đấu giá khoản nợ Cty TNHH TMDV Địa Ốc Lê Khánh Gia (Lần 2)
Thông báo lựa chọn đơn vị thẩm định giá

Thông báo lựa chọn đơn vị thẩm định giá

17/11/2021
Số hiệu: 36/TB-VAMC-CN.HCM
Thông báo lựa chọn đơn vị thẩm định giá
Lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá khoản nợ

Lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá khoản nợ

23/11/2021
Số hiệu: 806/VAMC-Ban3
Lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá khoản nợ