Môi giới bán nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu

23/08/2021
Môi giới bán nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu
 1. Thông tin dịch vụ:
Môi giới bán nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu là dịch vụ làm trung gian, dàn xếp việc mua bán nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu giữa khách hàng với bên mua và được hưởng phí dịch vụ môi giới theo thỏa thuận, không bao gồm hoạt động bán đấu giá của các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.
 1. Quyền lợi khi tham gia dịch vụ:
 • Được cung cấp dịch vụ môi giới chuyên nghiệp, chất lượng cho hoạt động mua bán nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu; tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng thực hiện các giao dịch mua bán nợ xấu.
 • Được Sàn giao dịch nợ cung cấp các thông tin về giao dịch mua bán nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu;
 • Được hưởng các chính sách ưu đãi, chăm sóc khách hàng do Sàn giao dịch nợ VAMC quy định tại từng thời kỳ.
 1. Hồ sơ khoản nợ xấu, TSBĐ của khoản nợ xấu
 • Hồ sơ pháp lý của chủ nợ (Giấy ĐKKD, CMND/CCCD/Hộ chiếu…);
 • Hồ sơ pháp lý, tài chính của khách hàng vay;
 • Hồ sơ cấp tín dụng, xử lý nợ;
 • Hồ sơ tài sản bảo đảm của KNX;
 • Văn bản đề xuất về giá bán KNX; (nếu có)
 • Hợp đồng mua bán nợ; (nếu có)
 • Các tài liệu liên quan khác.
 1. Quy trình thực hiện
 • Bước 1: Liên hệ với SGDN, đăng ký thông tin về nhu cầu môi giới bán khoản nợ xấu, TSBĐ của khoản nợ xấu với SGDN (thông qua Sàn giao dịch/Hotline/Website của SGDN). Hoàn thiện, cung cấp hồ sơ khoản nợ xấu, TSBĐ của khoản nợ xấu theo quy định và hướng dẫn của SGDN.
 • Bước 2: Sau khi tiếp nhận được hồ sơ môi giới bán khoản nợ xấu, TSBĐ của khoản nợ xấu; SGDN thực hiện thẩm định hồ sơ và thực hiện thông báo kết quả tới Quý khách hàng trong thời gian theo quy định.
 • Bước 3: Ký kết các Hợp đồng, hoàn thiện các thủ tục khác (nộp phí, bổ sung hồ sơ, thông tin cần cung cấp...)
 • Bước 4: Đăng thông tin khoản nợ xấu, TSBĐ của khoản nợ xấu; niêm yết khoản nợ xấu, TSBĐ của khoản nợ xấu đối với những hồ sơ đủ điều kiện niêm yết theo quy định.
 • Bước 5: Thực hiện việc tìm kiếm bên mua KNX, TSBĐ và cung cấp hồ sơ, thông tin để hỗ trợ các bên thúc đẩy giao dịch mua bán nợ thành công.
 • Bước 6: Thực hiện đàm phán, thu xếp với các bên để thống nhất giao dịch mua bán, tổ chức việc đặt cọc trong trường hợp các bên thống nhất mua bán.
 • Bước 7: Phối hợp, hỗ trợ các bên bàn giao, tiếp nhận KNX, TSBĐ, hỗ trợ các bên hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.