Giới thiệu chung

23/08/2021
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SÀN GIAO DỊCH NỢ VAMC

Triển khai nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020”; Chiến lược phát triển của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; được sự chấp thuận của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Hội đồng thành viên Công ty Quản lý tài sản đã ban hành Quyết định số 10/QĐ-HĐTV ngày 13/5/2021 về việc thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý tài sản của các Tổ chức tín dụng Việt Nam – Chi nhánh Sàn giao dịch nợ (Sàn giao dịch nợ VAMC) với một số nội dung như sau:

1. Tên giao dịch: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý tài sản của các Tổ chức tín dụng Việt Nam – Chi nhánh Sàn giao dịch nợ.

Tên viết tắt: Sàn giao dịch nợ VAMC.

Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Viet Nam Asset Management Company - Loan Transaction Platform Branch.

2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số: 0106238852-002 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 17/6/2021.

3. Địa chỉ trụ sở: số 300 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Điện thoại: (+84-024) 3935 2880.

4. Địa chỉ trang website: http://sangiaodichno.sbvamc.vn

5. Địa chỉ email: sangiaodichno@sbvamc.vn

Là đơn vị phụ thuộc của Công ty Quản lý tài sản của các Tổ chức tín dụng Việt Nam, Sàn giao dịch nợ VAMC hoạt động theo mục tiêu, định hướng và chiến lược của VAMC được Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giao, tuân thủ theo các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động. Các hoạt động chính của Sàn giao dịch nợ gồm:

  1. Tạo lập kho dữ liệu về nợ xấu, tài sản bảo đảm (TSBĐ) của khoản nợ xấu từ đó giới thiệu, cung cấp thông tin chính thức, khách quan về khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu trên cơ sở hồ sơ, tài liệu do khách hàng cung cấp. Tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, các nhà đầu tư quan tâm tiếp cận thông tin, kết nối các giao dịch về nợ xấu, TSBĐ của khoản nợ xấu.
  2. Thực hiện dịch vụ tư vấn đối với khoản nợ xấu, TSBĐ của khoản nợ xấu về: hồ sơ pháp lý; điều kiện, phương thức mua bán, xử lý; phân tích, đánh giá, tư vấn về pháp lý, rủi ro của khoản nợ xấu, TSBĐ của khoản nợ xấu; hoàn thiện hợp đồng mua, bán và hồ sơ tài liệu liên quan...
  3. Thực hiện dịch vụ môi giới mua, bán khoản nợ xấu, TSBĐ của khoản nợ xấu: đàm phán để các bên thống nhất việc mua, bán; thu xếp và tổ chức cho các bên ký hợp đồng và hỗ trợ các bên hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật...

Với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, đội ngũ cán bộ nhiều kinh nghiệm thực tiễn xử lý nợ, chuyên sâu về các lĩnh vực liên quan, với uy tín và năng lực của mình, cùng với sự hỗ trợ, đồng hành của các tổ chức tín dụng; các tổ chức mua, bán nợ; các công ty quản lý tài sản, sự tín nhiệm của các nhà đầu tư, Sàn giao dịch nợ VAMC sẽ là trung tâm kết nối thị trường nợ xấu, giúp các bên mua bán gặp nhau trao đổi, giao dịch các khoản nợ xấu và TSBĐ của khoản nợ xấu, góp phần đẩy nhanh quá trình xử lý nợ xấu của các TCTD, lành mạnh hóa tài chính cho doanh nghiệp, hoàn thành các mục tiêu của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước giao, góp phần ổn định nền kinh tế đồng thời phấn đấu trở thành đơn vị tư vấn, môi giới chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam về xử lý nợ xấu.