Hiệu quả thị trường mua bán nợ sau 01 năm thực hiện

Hiệu quả thị trường mua bán nợ sau 01 năm thực hiện

Sau 1 năm đi vào hoạt động, sàn giao dịch nợ - 1 mô hình chưa ...
Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Công ty Quản lý tài sản xin được thông báo như sau:
Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2022 (ngày 9/11/2022), Công ...
Hội nghị Câu lạc bộ AMC nhiệm kỳ II (2022-2024)

Hội nghị Câu lạc bộ AMC nhiệm kỳ II (2022-2024)

Ngày 27/10/2022, Câu lạc bộ Xử lý nợ (CLB AMC) trực thuộc Hiệp ...