Tư vấn khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu

23/08/2021
Tư vấn khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu
 1. Thông tin dịch vụ:

Tư vấn mua bán nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu là dịch vụ thông qua việc sử dụng kiến thức chuyên môn phát hiện vấn đề, đề xuất giải pháp liên quan đến hoạt động mua, bán nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu; được thực hiện độc lập, khách quan theo yêu cầu của khách hàng và được hưởng phí tư vấn theo thỏa thuận.

 1. Quyền lợi khi tham gia dịch vụ:
 • Được cung cấp tài khoản để truy cập Website của Sàn giao dịch nợ VAMC với cấp độ thông tin đối với khách hàng là thành viên;
 • Được cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, chất lượng cho hoạt động  mua bán nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu; tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng thực hiện các giao dịch nợ xấu.
 • Được Sàn giao dịch nợ cung cấp các thông tin về giao dịch mua bán nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu;
 • Được hưởng các chính sách ưu đãi, chăm sóc khách hàng do Sàn giao dịch nợ VAMC quy định tại từng thời kỳ.
 1. Hồ sơ khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu
 • Hồ sơ pháp lý của chủ nợ (Giấy ĐKKD, CMND/CCCD/Hộ chiếu…);
 • Hồ sơ pháp lý, tài chính của khách hàng vay;
 • Hồ sơ cấp tín dụng, xử lý nợ;
 • Hồ sơ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu;
 • Các tài liệu liên quan khác.
 1. Quy trình thực hiện
 • Bước 1: Liên hệ với SGDN, đăng ký thông tin về nhu cầu tư vấn khoản nợ xấu, TSBĐ của khoản nợ xấu với SGDN (thông qua Sàn giao dịch/Hotline/Website của SGDN). Hoàn thiện, cung cấp hồ sơ khoản nợ xấu, TSBĐ của khoản nợ xấu theo quy định và hướng dẫn của SGDN.
 • Bước 2: Sau khi tiếp nhận được hồ sơ tư vấn khoản nợ xấu, TSBĐ của khoản nợ xấu; SGDN thực hiện thẩm định, đánh giá hồ sơ khoản nợ xấu, TSBĐ của khoản nợ xấu và thực hiện thông báo kết quả tới Quý khách hàng trong thời gian theo quy định.
 • Bước 3: Ký kết các Hợp đồng, hoàn thiện các thủ tục khác...
 • Bước 4: Cung cấp Báo cáo tư vấn của khoản nợ xấu, TSBĐ của khoản nợ xấu cho khách hàng.