Tổng quan hoạt động Công nghệ thông tin tại VAMC năm 2021
Chi tiết

Tổng quan hoạt động Công nghệ thông tin tại VAMC năm 2021

24/02/2022
Trong năm 2021 vừa qua, đại dịch COVID19 tiếp tục diễn biến phức tạp mang đến những thách thức chưa từng có đối với nền kinh tế nói chung và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản ...
Sàn giao dịch nợ VAMC - Những bước đi đầu tiên

Sàn giao dịch nợ VAMC - Những bước đi đầu tiên

02/12/2021
Triển khai Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 và Quyết định số 28/QĐ-NHNN ngày 05/1/2018 của ...
Thông cáo thành lập và hoạt động của Sàn giao dịch nợ VAMC

Thông cáo thành lập và hoạt động của Sàn giao dịch nợ VAMC

18/10/2021
Ngày 18/5/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 53/2013/NĐ-CP thành lập, tổ chức và hoạt động của ...
Tổng quan hoạt động Công nghệ thông tin tại VAMC năm 2021
Chi tiết

Tổng quan hoạt động Công nghệ thông tin tại VAMC năm 2021

24/02/2022
Trong năm 2021 vừa qua, đại dịch COVID19 tiếp tục diễn biến phức tạp mang đến những thách thức chưa từng có đối với nền kinh tế nói chung và hoạt động ...
Sàn giao dịch nợ VAMC - Những bước đi đầu tiên
Chi tiết

Sàn giao dịch nợ VAMC - Những bước đi đầu tiên

02/12/2021
Triển khai Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 và Quyết định số 28/QĐ-NHNN ngày 05/1/2018 của Ngân hàng Nhà nước về việc phê duyệt Đề án cơ cấu ...
Thông cáo thành lập và hoạt động của Sàn giao dịch nợ VAMC
Chi tiết

Thông cáo thành lập và hoạt động của Sàn giao dịch nợ VAMC

18/10/2021
Ngày 18/5/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 53/2013/NĐ-CP thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín ...