Thông báo đấu giá tài sản

09/11/2021
Số hiệu: 740/TB-VAMC | Tải về máy
Thông báo đấu giá khoản nợ Cty TNHH TMDV Địa Ốc Lê Khánh Gia (Lần 2)
Chi tiết tham khảo file đính kèm.