VAMC tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai hoạt động năm 2024

18/01/2024
Ngày 17/01/2024, tại Hà Nội, Công ty Quản lý tài sản của các Tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2024. Đồng chí Phạm Tiến Dũng - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương; đại diện các đơn vị trực thuộc NHNN; đại diện Hiệp hội Ngân hàng và một số Bộ/Ngành liên quan; cùng toàn thể Hội đồng thành viên, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và cán bộ nhân viên của VAMC.

Đồng chí Phạm Tiến Dũng - Phó Thống đốc NHNN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Năm 2023, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức của nền kinh tế, VAMC vẫn nỗ lực thích ứng, đẩy mạnh hoạt động mu bán, xử lý nợ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch được Ngân hàng Nhà nước giao. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 của VAMC hầu hết đều tăng trưởng cao so với năm 2022, cụ thể: Mua nợ theo giá trị thị trường đạt 1.755 tỷ đồng giá mua nợ, tăng gần 70% so với năm 2022; xử lý thu hồi nợ đạt 16.109 tỷ đồng dư nợ gốc, tăng gần 50% so với năm 2022; VAMC đã hoàn thành chỉ tiêu mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt, hoàn thành 65% kế hoạch mua nợ theo giá trị thị trường và đạt 117% kế hoạch xử lý thu hồi nợ. Đặc biệt, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của VAMC năm 2023 được NHNN giao đều hoàn thành kế hoạch và tăng trưởng so với năm 2022; trong đó chỉ tiêu doanh thu tăng đến gần 40% so với kết quả cùng kỳ năm trước. VAMC đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động của Sàn giao dịch nợ VAMC và bước đầu đạt được một số kết quả khả quan, đóng góp vào sự phát triển chung của thị trường mua bán nợ xấu tại Việt Nam. Ngoài ra, trong năm vừa qua, VAMC đã hoàn thành việc chuyển trụ sở, hoàn thiện trang bị cơ sở vật chất đảm bảo đồng bộ, đầy đủ, đáp ứng yêu cầu làm việc và thuận tiện công tác cho toàn thể cán bộ nhân viên tại Hà Nội.

Bên cạnh những thành công đạt được, hoạt động của VAMC còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức liên quan đến công tác mua nợ theo giá trị thị trường, đấu giá tài sản, triển khai các nghiệp vụ của Sàn giao dịch nợ…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực cán bộ, nhân viên VAMC đã hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2023; trong đó nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch như kết quả tài chính, xử lý, thu hồi nợ xấu,... Bên cạnh đó, Phó Thống đốc cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, hạn chế mà VAMC cần thực hiện các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Để thực hiện các mục tiêu kế hoạch trong năm tới, Phó Thống đốc đề nghị VAMC triển khai các giải pháp thúc đẩy hoạt động mua, bán nợ theo giá trị thị trường do kết quả vừa qua vẫn chưa đạt được mục tiêu như kỳ vọng. Phó Thống đốc lưu ý VAMC cần tập trung xử lý những khoản nợ đã mua, nhằm tăng hiệu quả sử dụng vốn; đồng thời tuân thủ quy định pháp luật trong hoạt động mua nợ TPĐB; tăng cường kiểm tra giám sát nội bộ để kịp thời phát hiện những vấn đề tiềm ẩn rủi ro; đánh giá tồn tại, phân tích đúng nguyên nhân để từ đó đề ra các giải pháp xử lý khắc phục kịp thời, phù hợp và hiệu quả.

Đ/c Đoàn Văn Thắng – Phụ trách HĐTV VAMC tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo NHNN và định hướng triển khai nhiệm vụ năm 2024

Đồng chí Đoàn Văn Thắng – Phụ trách HĐTV đại diện VAMC tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo NHNN và định hướng triển khai nhiệm vụ năm 2024. Với tinh thần quán triệt chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của NHNN tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 15/01/2024 và Chương trình hành động của NHNN thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về hoạt động ngân hàng năm 2024 tại Quyết định số 83/QĐ-NHNN ngày 15/01/2024, cùng với tinh thần chủ động thích ứng linh hoạt với diễn biến nền kinh tế, VAMC tiếp tục nỗ lực triển khai thực hiện các giải pháp trọng tâm trong hoạt động kinh doanh, bao gồm: Thực hiện hiệu quả hoạt động mua, bán, xử lý nợ xấu theo cơ chế thị trường nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu; đẩy mạnh hoạt động của Sàn giao dịch nợ; phối hợp tích cực với các TCTD trong việc tăng cường xử lý thu hồi nợ xấu, tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu đã mua bằng trái phiếu đặc biệt. Đồng thời, VAMC tiếp tục tuân thủ các biện pháp nhằm triển khai hiệu quả và tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn Nhà nước.

 

Thực hiện Chương trình phát động phong trào thi đua năm 2024, đồng chí Đặng Đình Thích - Phó Tổng Giám đốc VAMC đại diện Ban Lãnh đạo VAMC phát động phong trào thi đua, động viên cán bộ, người lao động trong Công ty thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế, xã hội và thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Ngân hàng năm 2024, với khẩu hiệu hành động “Vượt qua khó khăn, vững vàng tự chủ, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024”nhằm khuyến khích toàn bộ cán bộ, người lao động VAMC hăng hái thi đua, nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường đoàn kết và phối hợp chặt chẽ, nỗ lực phấn đấu, chung sức đồng lòng vượt qua những khó khăn, thách thức nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được Chính phủ và NHNN tin tưởng giao phó./.