VAMC nỗ lực thực hiện hoạt động kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế chịu nhiều biến động

12/01/2023
Ngày 11/01/2023, tại Hà Nội, Công ty Quản lý tài sản của các Tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2023 nhằm đánh giá tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2023. Đồng chí Nguyễn Kim Anh - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương; đại diện Vụ, Cục và các đơn vị trực thuộc NHNN, cùng toàn thể Hội đồng thành viên, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và cán bộ nhân viên của VAMC.

Đ/c Nguyễn Kim Anh - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc NHNN 

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Năm 2022 là năm đầu tiên triển khai Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025” theo Quyết định 689/QĐ-TTg ngày 08/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ và cũng là năm cuối VAMC triển khai Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực của VAMC giai đoạn 2017-2020 và hướng tới năm 2022 theo Quyết định số 28/QĐ-NHNN ngày 05/01/2018 của NHNN. Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng bất lợi từ nền kinh tế vĩ mô (hệ lụy của Đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp, thị trường bất động sản diễn tiến bất lợi, thị trường trái phiếu doanh nghiệp gặp khó khăn, thị trường chứng khoán sụt giảm...) nhưng với sự chỉ đạo sát sao của NHNN và hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ, kịp thời của các cơ quan, đơn vị có liên quan, VAMC đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Kết quả năm 2022, VAMC đã đạt 3/4 chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động theo Kế hoạch tài chính năm 2022, cụ thể: Chỉ tiêu lợi nhuận vượt 22% Kế hoạch (tăng 30% so với năm 2021) và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu vượt 18% Kế hoạch.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh ghi nhận những mặt đạt được; đồng thời đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể cán bộ, nhân viên VAMC trong những năm vừa qua trong công tác xử lý nợ xấu, hỗ trợ quá trình tái cơ cấu các TCTD, lành mạnh hóa tài chính, giảm thiểu rủi ro cho hệ thống ngân hàng và góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường mua bán nợ Việt Nam. Bên cạnh đó, Phó Thống đốc cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, tồn tại hạn chế mà VAMC cần thực hiện các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Phó Thống đốc tin tưởng rằng, trong bối cảnh nền kinh tế năm 2023 dự báo còn nhiều khó khăn, là năm cuối triển khai Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2019-2023 của VAMC và cũng là năm quan trọng đánh dấu sự kiện 10 năm thành lập VAMC, tập thể cán bộ, người lao động VAMC sẽ tiếp tục phát huy những ưu điểm và thế mạnh đã đạt được, đoàn kết nhất trí, chung sức đồng lòng xây dựng VAMC ngày càng phát triển, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao và củng cố vị thế vững chắc của VAMC trong công tác xử lý nợ ngành ngân hàng.

Đ/c Nguyễn Tiến Đông – Chủ tịch HĐTV VAMC tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo NHNN

 và định hướng triển khai nhiệm vụ năm 2023

Đồng chí Nguyễn Tiến Đông – Chủ tịch HĐTV đại diện VAMC tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo NHNN và định hướng triển khai nhiệm vụ năm 2023, với tinh thần quán triệt chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của NHNN và tinh thần chủ động thích ứng linh hoạt với diễn biến nền kinh tế, VAMC tiếp tục triển khai thực hiện các nhóm giải pháp trọng tâm, bao gồm: Đẩy mạnh hoạt động mua bán và xử lý nợ theo GTTT; tiếp tục mua nợ xấu bằng TPĐB theo chỉ đạo của NHNN; phối hợp hiệu quả với các TCTD trong việc xử lý nợ xấu đã mua bằng trái phiếu đặc biệt; tăng cường hoạt động Sàn giao dịch nợ trở thành trung tâm kết nối thị trường mua bán nợ; duy trì và đẩy mạnh hoạt động của Câu lạc bộ AMC nhằm tăng cường chia sẻ thông tin, kết nối nhà đầu tư; kiện toàn tổ chức, hoàn thiện bộ máy hoạt động; xây dựng hệ thống thông tin quản lý dữ liệu một cách có hiệu quả khối lượng lớn các khoản nợ xấu VAMC đã mua và đang quản lý; tiếp tục phát huy vai trò của VAMC và phấn đấu hoàn thành mục tiêu, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023, góp phần đẩy nhanh quá trình thu hồi, xử lý nợ xấu, thúc đẩy sự phát triển của thị trường mua bán nợ Việt Nam.

Thực hiện Chương trình phát động phong trào thi đua năm 2023, đồng chí Đặng Đình Thích - Phó Tổng Giám đốc VAMC đại diện Ban Lãnh đạo VAMC phát động phong trào thi đua, động viên cán bộ, người lao động trong Công ty thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế, xã hội và thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Ngân hàng năm 2023, với khẩu hiệu hành động Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2023” nhằm khuyến khích toàn bộ cán bộ, người lao động VAMC hăng hái thi đua, nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường đoàn kết và phối hợp chặt chẽ, nỗ lực phấn đấu, chung sức đồng lòng vượt qua những khó khăn, thách thức nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được Chính phủ và NHNN tin tưởng giao phó./.

Người thực hiện: Nguyễn Thị Nhung