Hiệu quả thị trường mua bán nợ sau 01 năm thực hiện

11/11/2022
Sau 1 năm đi vào hoạt động, sàn giao dịch nợ - 1 mô hình chưa từng có tiền lệ trong hoạt động xử lý nợ của Việt Nam đã đạt được những kết quả ban đầu. Mục tiêu hướng tới là tạo lập 1 thị trường mua bán, xử lý nợ xấu hiệu quả, khách quan và minh bạch.

Nguồn: vnews.gov.vn/