Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà và tài sản gắn liền với đất tại Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh. Diện tích thửa đất 126,2 m2.

24/05/2024
Item Information
Mã Khách hàngHD00002827
Mã TSBĐTSBDS011526
Loại TSBĐBất động sản
Loại hình TSBĐĐất ở tại đô thị
Thông tin cơ bản về TSBĐQuyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất 25, TBĐ 25. Địa chỉ: 104 Hoàng Hoa Thám, phường 7,quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh. Diện tích theo GCN = 126,2 m2, diện tích sàn xây dựng 217,6 m2.
Giá trị định giá lúc cho vay/Giá chào bán dự kiến35.120.474.620
Thông tin chi tiết TSBĐQuyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất 25, TBĐ 25. Địa chỉ: 104 Hoàng Hoa Thám, phường 7,quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh. Diện tích theo GCN = 126,2 m2, diện tích sàn xây dựng 217,6 m2.
(Thông báo bán đấu giá tài sản đính kèm)
Mục đích sử dụng đấtĐất ở riêng lẻ
Diện tích đất (m2)129,30
Tỉnh/Thành phốHO CHI MINH
Quận/HuyệnBINH THANH
Thời hạn sử dụngKhông thời hạn
Năm sản xuất
Trọng tải
Nơi sản xuất
Công chứngĐã công chứng
Đăng ký giao dịch bảo đảmĐã đăng ký
Niêm yết
0 - Post Infomation
File đánh giá TSBĐ