Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại tỉnh Bắc Ninh; Diện tích thửa đất: 101.910 m2; Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 15/01/2052.

03/04/2023
Khoản mục Thông tin
Mã Khách hàngHD00000101
Mã TSBĐTSBD002011
Loại TSBĐBất động sản
Loại hình TSBĐChỉ thành viên mới được xem
Thông tin cơ bản về TSBĐQuyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại tỉnh Bắc Ninh: - Diện tích thửa đất: 101.910 m2 (ngang: #304,99 m; dọc: #328,24 m); trong đó: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần: 90.896,6 m2; Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm: 11.013,4 m2. - Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 15/01/2052.
Giá trị định giá lúc cho vay/Giá chào bán dự kiến373,694,429,150
Thông tin chi tiết TSBĐChỉ thành viên mới được xem
Mục đích sử dụng đấtChỉ thành viên mới được xem
Diện tích đất(m2)Chỉ thành viên mới được xem
Tỉnh/Thành phốBAC NINH
Quận/HuyệnChỉ thành viên mới được xem
Thời hạn sử dụngChỉ thành viên mới được xem
Năm sản xuấtChỉ thành viên mới được xem
Trọng tải
Nơi sản xuấtChỉ thành viên mới được xem
Công chứngChỉ thành viên mới được xem
Đăng ký giao dịch bảo đảmChỉ thành viên mới được xem
Niêm yếtChỉ thành viên mới được xem