Bất động sản: QSDĐ và tài sản là nhà gắn liền với đất tại thửa đất diện tích 133 m2 đất ở đô thị, địa chỉ: Tp. Hà Nội

15/08/2022
Khoản mục Thông tin
Mã Khách hàngKH00000323
Mã TSBĐTSBD001749
Loại TSBĐBất động sản
Loại hình TSBĐChỉ thành viên mới được xem
Thông tin cơ bản về TSBĐBất động sản: QSDĐ và tài sản là nhà gắn liền với đất tại thửa đất diện tích 133 m2 đất ở đô thị, địa chỉ: Tp. Hà Nội
Giá trị định giá lúc cho vay/Giá chào bán dự kiến27,300,000,000
Thông tin chi tiết TSBĐChỉ thành viên mới được xem
Mục đích sử dụng đấtChỉ thành viên mới được xem
Diện tích đất(m2)Chỉ thành viên mới được xem
Tỉnh/Thành phốHA NOI
Quận/HuyệnChỉ thành viên mới được xem
Thời hạn sử dụngChỉ thành viên mới được xem
Năm sản xuấtChỉ thành viên mới được xem
Trọng tải0
Nơi sản xuấtChỉ thành viên mới được xem
Công chứngChỉ thành viên mới được xem
Đăng ký giao dịch bảo đảmChỉ thành viên mới được xem
Niêm yếtChỉ thành viên mới được xem