Bất động sản diện tích 46,1 m2 tại TP Hà Nội.

15/08/2022
Khoản mục Thông tin
Mã Khách hàngKH00000319
Mã TSBĐTSBD001735
Loại TSBĐBất động sản
Loại hình TSBĐChỉ thành viên mới được xem
Thông tin cơ bản về TSBĐBất động sản diện tích 46,1 m2 tại TP Hà Nội.
Giá trị định giá lúc cho vay/Giá chào bán dự kiến5,241,000,000
Thông tin chi tiết TSBĐChỉ thành viên mới được xem
Mục đích sử dụng đấtChỉ thành viên mới được xem
Diện tích đất(m2)Chỉ thành viên mới được xem
Tỉnh/Thành phốHA NOI
Quận/HuyệnChỉ thành viên mới được xem
Thời hạn sử dụngChỉ thành viên mới được xem
Năm sản xuấtChỉ thành viên mới được xem
Trọng tải0
Nơi sản xuấtChỉ thành viên mới được xem
Công chứngChỉ thành viên mới được xem
Đăng ký giao dịch bảo đảmChỉ thành viên mới được xem
Niêm yếtChỉ thành viên mới được xem