Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Diện tích thửa đất: 597 m2 (gồm 200 m2 đất ở và 397 m2 đất trồng cây lâu năm).

03/06/2024
Item Information
Mã Khách hàngHD00002827
Mã TSBĐTSBDS011529
Loại TSBĐBất động sản
Loại hình TSBĐĐất ở tại nông thôn
Thông tin cơ bản về TSBĐQuyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất thửa số 2463, TBĐ số , địa chỉ: Ấp Ô Tre Nhỏ, xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. - Diện tích thửa đất: 597 m2 gồm 200 m2 đất ở sử dụng lâu dài và 397 m2 đất trồng cây lâu năm sử dụng đến 25/05/2047. - Công trình xây dựng trên đất là Nhà ở riêng lẻ; diện tích xây dựng 199,3 m2; diện tích sàn 199,3 m2.
Giá trị định giá lúc cho vay/Giá chào bán dự kiến633.756.726
Thông tin chi tiết TSBĐQuyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất thửa số 2463, TBĐ số 3, địa chỉ: Ấp Ô Tre Nhỏ, xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. - Diện tích thửa đất: 597 m2 gồm 200 m2 đất ở sử dụng lâu dài và 397 m2 đất trồng cây lâu năm sử dụng đến 25/05/2047.
- Công trình xây dựng trên đất là Nhà ở riêng lẻ; diện tích xây dựng 199,3 m2; diện tích sàn 199,3 m2.
(Thông báo bán đấu giá đính kèm)
Mục đích sử dụng đấtĐất ở
Diện tích đất (m2)597,00
Tỉnh/Thành phốTRA VINH
Quận/HuyệnCHAU THANH
Thời hạn sử dụng
Năm sản xuất
Trọng tải
Nơi sản xuất
Công chứngĐã công chứng
Đăng ký giao dịch bảo đảmĐã đăng ký
Niêm yết
0 - Post Infomation
File đánh giá TSBĐ