Tài sản bản đấu giá: QSDĐ diện tích 360m2 và Tài sản trên đất tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

30/05/2024
Item Information
Mã Khách hàngHD00002827
Mã TSBĐTSBDS011527
Loại TSBĐBất động sản
Loại hình TSBĐKhác
Thông tin cơ bản về TSBĐThửa đất số 180, TBĐ số PL7, diện tích sử dụng riêng 360m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CK645960 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam cấp ngày 15/9/2017; số vào sổ cấp GCN: CS04617; địa chỉ thôn Mậu Chử, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Tài sản trên đất: 5 cây mít, 1 cây ổi, 30 cây chuối.
Giá trị định giá lúc cho vay/Giá chào bán dự kiến1.729.701.000
Thông tin chi tiết TSBĐThửa đất số 180, TBĐ số PL7, diện tích sử dụng riêng 360m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CK645960 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam cấp ngày 15/9/2017; số vào sổ cấp GCN: CS04617; địa chỉ thôn Mậu Chử, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
Tài sản trên đất: 5 cây mít, 1 cây ổi, 30 cây chuối.
(Thông báo bán đấu giá tài sản đính kèm)
Mục đích sử dụng đất
Diện tích đất (m2)360,00
Tỉnh/Thành phốHA NAM
Quận/HuyệnTHANH LIEM
Thời hạn sử dụng
Năm sản xuất
Trọng tải
Nơi sản xuất
Công chứngĐã công chứng
Đăng ký giao dịch bảo đảmĐã đăng ký
Niêm yết
0 - Post Infomation
File đánh giá TSBĐ