Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà và tài sản gắn liền với đất tại Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh. Diện tích thửa đất 32,2 m2.

24/05/2024
Item Information
Mã Khách hàngHD00002827
Mã TSBĐTSBDS011525
Loại TSBĐBất động sản
Loại hình TSBĐĐất ở tại đô thị
Thông tin cơ bản về TSBĐQuyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất 21, TBĐ 25 . Địa chỉ: 94/7A Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh. Diện tích theo GCN = 32,2 m2.
Giá trị định giá lúc cho vay/Giá chào bán dự kiến2.339.701.980
Thông tin chi tiết TSBĐQuyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất 21, TBĐ 25 . Địa chỉ: 94/7A Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh. Diện tích theo GCN = 32,2 m2.
(Thông báo bán đấu giá tài sản đính kèm)
Mục đích sử dụng đấtĐất ở riêng lẻ
Diện tích đất (m2)34,10
Tỉnh/Thành phốHO CHI MINH
Quận/HuyệnBINH THANH
Thời hạn sử dụngKhông thời hạn
Năm sản xuất
Trọng tải
Nơi sản xuất
Công chứngĐã công chứng
Đăng ký giao dịch bảo đảmĐã đăng ký
Niêm yết
0 - Post Infomation
File đánh giá TSBĐ