Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất diện tích 15.539 m2, công trình xây dựng trên đất và máy móc thiết bị kinh doanh xăng dầu tại huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

24/05/2024
Item Information
Mã Khách hàngHD00002827
Mã TSBĐTSBDS011524
Loại TSBĐBất động sản
Loại hình TSBĐĐất ở tại nông thôn
Thông tin cơ bản về TSBĐQuyền sử dụng đất: Thửa đất diện tích 15.239 m2 đất trồng cây lâu năm; 230 m2 đất ở tại nông thôn; 70 m2 đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại Khu phố 4, Thị Trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Thời hạn sử dụng đất: Đất trồng cây lâu năm: đến ngày 01/01/2048; Đất ở tại nông thôn: Lâu dài; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Lâu dài. Thửa đất có 407,8 m2 đất thuộc hành lang bảo về an toàn Tỉnh Lộ 867. Tài sản gắn liền với đất: Công trình xây dựng trên đất và máy móc thiết bị kinh doanh xăng dầu.
Giá trị định giá lúc cho vay/Giá chào bán dự kiến13.477.494.661
Thông tin chi tiết TSBĐ- Quyền sử dụng đất: Thửa đất diện tích 15.239 m2 đất trồng cây lâu năm; 230 m2 đất ở tại nông thôn; 70 m2 đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại Khu phố 4, Thị Trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Thời hạn sử dụng đất: Đất trồng cây lâu năm: đến ngày 01/01/2048; Đất ở tại nông thôn: Lâu dài; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Lâu dài. Thửa đất có 407,8 m2 đất thuộc hành lang bảo về an toàn Tỉnh Lộ 867.
- Tài sản gắn liền với đất: Công trình xây dựng trên đất và máy móc thiết bị kinh doanh xăng dầu.
Mục đích sử dụng đất
Diện tích đất (m2)15.539,00
Tỉnh/Thành phốTIEN GIANG
Quận/HuyệnTAN PHUOC
Thời hạn sử dụngKhông thời hạn
Năm sản xuất
Trọng tải
Nơi sản xuất
Công chứngĐã công chứng
Đăng ký giao dịch bảo đảmĐã đăng ký
Niêm yết
0 - Post Infomation
File đánh giá TSBĐ