Dư nợ gốc: 128,134,000,000 VNĐ - (TSBĐ: Biệt thự tại TP. Hồ Chí Minh; diện tích đất là 1054.7m2)

06/01/2023
Khoản mục Thông tin
Mã khách hàngKH00000087
Mã khoản nợKN00000142
Loại khách hàngChỉ thành viên mới được xem
Loại hình doanh nghiệpChỉ thành viên mới được xem
Trạng thái hoạt động2 - Niêm Yết
Vốn Điều lệChỉ thành viên mới được xem
Dư nợ gốcChỉ thành viên mới được xem
Tổng nợ lãi, tiền phạt vi phạm, phí chưa thanh toánChỉ thành viên mới được xem
Nợ gốc ngoại bảngChỉ thành viên mới được xem
Thái độ hợp tác của khách hàngChỉ thành viên mới được xemkhông hợp tác
Biện pháp xử lý nợChỉ thành viên mới được xem