Dư nợ gốc: 550.060.000 VNĐ - (TSBĐ: 1 Bất động sản: diện tích 10400 m2 tại DA NANG)

16/01/2024
Item Information
Mã khách hàngKH00002143
Mã khoản nợKN00004548
Loại khách hàngCá nhân
Loại hình doanh nghiệpHộ kinh doanh, cá nhân
Trạng thái hoạt động
0 - Post Infomation
Vốn Điều lệ0
Dư nợ gốc550.060.000
Tổng nợ lãi, tiền phạt vi phạm, phí chưa thanh toán55.177.432
Nợ gốc ngoại bảng0
Thái độ hợp tác của khách hàng
Biện pháp xử lý nợ
File đánh giá khoản nợ