Hội thảo định hướng hoạt động của Công ty quản lý tài sản (VAMC) sau năm 2020

07/07/2022
Ngày 29/6/2022, tại Trụ sở Ngân hàng Nhà nước số 25 Lý Thường Kiệt – Hoàn Kiếm – Hà Nội, Viện Chiến lược Ngân hàng (Viện Chiến lược) đã phối hợp với VAMC tổ chức Hội thảo giới thiệu kết quả nghiên cứu của đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu định hướng hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng tại Việt Nam (VAMC) sau năm 2020” do TS. Bùi Tín Nghị, nguyên Giám đốc, Học viện Ngân hàng làm chủ nhiệm đề tài.

Tham dự hội thảo, về phía VAMC có ông Nguyễn Tiến Đông, Chủ tịch Hội đồng thành viên và các ông bà là thành viên Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát và đại diện các đơn vị thuộc VAMC. Về phía Viện Chiến lược có bà Nguyễn Thị Hòa – Viện trưởng và ông Phạm Minh Tú - Phó Viện trưởng cùng đại diện của các đơn vị vụ, cục thuộc Ngân hàng Nhà nước và một số ngân hàng thương mại

Toàn cảnh Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Phạm Minh Tú, Phó Viện trưởng, Viện Chiến lược cho rằng trong 9 năm hoạt động, VAMC đã khẳng định rõ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo duy trì tỷ lệ nợ xấu trong hệ thống ngân hàng. Hướng tới tương lai, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tác động mạnh tới đời sống của người dân và “sức khoẻ” của doanh nghiệp dẫn đến nợ xấu tiềm ẩn có xu hướng tăng cao, VAMC cần tích cực đổi mới, mở rộng các nghiệp vụ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính trị của mình. Đi kèm với đó là khắc phục những vấn đề, hạn chế để đạt được mục tiêu tiếp tục phát triển hoạt động của VAMC trong thời gian tới.

Đại diện Nhóm nghiên cứu, TS. Bùi Tín Nghị, nguyên Giám đốc Học viện Ngân hàng - Chủ nhiệm đề tài cho biết “mục tiêu nghiên cứu nhằm hệ thống hóa đầy đủ khung lý thuyết và đánh giá hoạt động của VAMC giai đoạn 2013-2020, thông qua đó đề xuất định hướng hoạt động và phát triển VAMC trong giai đoạn 2021-2030 nằm trong chiến lược phát triển hệ thống ngân hàng và chiến lược phát triển hệ thống tài chính”.

TS. Bùi Tín Nghị, nguyên Giám đốc Học viện Ngân hàng - Chủ nhiệm đề tài 
trình bày kết quả nghiên cứu

Nhóm nghiên cứu đề tài đã đề ra nhiều vấn đề mang tính “cách mạng” như cổ phần hoá VAMC, chứng khoán hoá khoản nợ, … Hội thảo tạo ra cơ hội để các bên liên quan cùng trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và cùng tìm ra định hướng cho hoạt động của VAMC giai đoạn tiếp theo; đồng thời đề xuất các điều kiện và giải pháp cần thiết để triển khai định hướng hoạt động và phát triển VAMC trong giai đoạn 2021-2030.

Thực tế, trong giai đoạn 2013-2020, hoạt động của VAMC đã đạt được nhiều kết quả tốt, góp phần đưa tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống TCTD về dưới 3%, tăng cường minh bạch, phù hợp với điều kiện kinh tế, chính trị Việt Nam; đồng thời hỗ trợ giảm áp lực tài chính, bổ sung nguồn vốn tăng trưởng hoạt động tín dụng.

Đề tài nghiên cứu cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế tại VAMC với một số nguyên nhân từ vấn đề nhân sự VAMC; mô hình cơ cấu tổ chức; công tác quản trị rủi ro; hệ thống thông tin kết nối với các TCTD; cơ sở vật chất. Ngoài ra, nguyên nhân dẫn đến những hạn chế từ cơ chế chính sách như: vướng mắc triển khai quy định thu giữ tài sản đảm bảo; quy định hạn chế đăng ký thế chấp khi nhận bổ sung tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất; chưa có chính sách thu hút các nhà đầu tư nước ngoài tham gia mua bán nợ; chưa có hướng dẫn cụ thể về thẩm định giá đối với các khoản nợ xấu; chưa có quy định pháp luật đối với trường hợp đăng ký quyền sử dụng đất; khó khăn khi vận hành và phát triển thị trường mua, bán nợ….

Nhóm nghiên cứu Đưa ra đề xuất và kiến nghị Quốc hội sớm xây dựng Luật xử lý nợ, Luật Chứng khoán hoá khoản nợ; đồng thời đề xuất Ngân hành Nhà nước (NHNN) cần tiếp tục rà soát, thay thế, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động mua bán, xử lý nợ xấu; chỉ đạo hệ thống các TCTD đảm bảo cung ứng đủ và kịp thời vốn; chỉ đạo các TCTD tăng cường xử lý nợ xấu, đẩy mạnh các biện pháp thu hồi nợ; tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng và hạn chế nợ xấu phát sinh. Nghiên cứu, xem xét trình chấp có thẩm quyền Luật hoá về xử lý nợ xấu.

Ông Nguyễn Tiến Đông, Chủ tịch Hội đồng thành viên VAMC, phát biểu tại Hội thảo.

Trao đổi tại Hội thảo, ông Nguyễn Tiến Đông, Chủ tịch Hội đồng thành viên VAMC, cho rằng đây là một đề tài rất thiết thực đối với hoạt động của VAMC. Hiện nay, VAMC đã thành lập những đơn vị mới như Sàn Giao dịch nợ, từng bước xây dựng thị trường mua bán nợ tập trung với VAMC là trung tâm theo như những đề xuất Nhóm nghiên cứu đã đưa ra; đồng thời, đề xuất cổ phần hoá VAMC của Nhóm nghiên cứu sẽ là một gợi mở tốt để tạo nguồn lực cho VAMC trong tương lai.

Các đại biểu tham dự hội thảo cũng đã đưa ra những quan điểm, thảo luận và thống nhất đồng ý rằng: ngoài vấn đề tăng cường nguồn lực, con người thì vấn đề quan trọng vẫn là cơ chế, hoàn thành khung pháp lý cho thị trường mua bán nợ để VAMC có thể hoạt động hiệu quả.