Biệt thự tại TP. Hồ Chí Minh; diện tích đất là 1054,7m2

19/10/2021
Khoản mục Thông tin
Mã Khách hàngKH00000087
Mã TSBĐTSBD000196
Loại TSBĐBất động sản
Loại hình TSBĐChỉ thành viên mới được xem
Thông tin cơ bản về TSBĐBiệt thự tại TP. Hồ Chí Minh; diện tích đất là 1054.7m2
Giá trị định giá lúc cho vayChỉ thành viên mới được xem
Thông tin chi tiết TSBĐChỉ thành viên mới được xem
Mục đích sử dụng đấtChỉ thành viên mới được xem
Diện tích đất(m2)Chỉ thành viên mới được xem
Tỉnh/Thành phốHO CHI MINH
Quận/HuyệnChỉ thành viên mới được xem
Thời hạn sử dụngChỉ thành viên mới được xem
Năm sản xuấtChỉ thành viên mới được xem
Trọng tải
Nơi sản xuấtChỉ thành viên mới được xem
Công chứngChỉ thành viên mới được xem
Đăng ký giao dịch bảo đảmChỉ thành viên mới được xem
Niêm yếtChỉ thành viên mới được xem