112 căn hộ tại Tp. Hồ Chí Minh.

05/08/2022
Khoản mục Thông tin
Mã Khách hàngKH00000299
Mã TSBĐTSBD001648
Loại TSBĐQuyền phát sinh tài sản
Loại hình TSBĐChỉ thành viên mới được xem
Thông tin cơ bản về TSBĐ 112 căn hộ tại Tp. Hồ Chí Minh.
Giá trị định giá lúc cho vayChỉ thành viên mới được xem
Thông tin chi tiết TSBĐChỉ thành viên mới được xem
Mục đích sử dụng đấtChỉ thành viên mới được xem
Diện tích đất(m2)Chỉ thành viên mới được xem
Tỉnh/Thành phốHO CHI MINH
Quận/HuyệnChỉ thành viên mới được xem
Thời hạn sử dụngChỉ thành viên mới được xem
Năm sản xuấtChỉ thành viên mới được xem
Trọng tải0
Nơi sản xuấtChỉ thành viên mới được xem
Công chứngChỉ thành viên mới được xem
Đăng ký giao dịch bảo đảmChỉ thành viên mới được xem
Niêm yếtChỉ thành viên mới được xem