Dư nợ gốc: 16,500,000,000 VNĐ - (TSBĐ: Bất động sản: Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại Tp. Hồ Chí Minh. DT: 244,20 m2. HTSD: Sử dụng riêng. Mục đích sử dụng: Làm nhà ở. DT sàn: 1289,70 m2)

26/07/2022
Khoản mục Thông tin
Mã khách hàngKH00000296
Mã khoản nợKN00000795
Loại khách hàngChỉ thành viên mới được xem
Loại hình doanh nghiệpChỉ thành viên mới được xem
Trạng thái hoạt động0 - Đăng Thông Tin
Vốn Điều lệChỉ thành viên mới được xem
Dư nợ gốcChỉ thành viên mới được xem
Tổng nợ lãi, tiền phạt vi phạm, phí chưa thanh toánChỉ thành viên mới được xem
Nợ gốc ngoại bảngChỉ thành viên mới được xem
Thái độ hợp tác của khách hàngChỉ thành viên mới được xem
Biện pháp xử lý nợChỉ thành viên mới được xem